Bird 6810-307 RF Wattmeter (15/30/60 kW)

Dải đo: 15/30/60 kW

Loại: Đồng hồ hình chữ nhật 4.5 inch trên bảng điều khiển

Cáp DC: 10 ft

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment