PCE TDS-L1 Flow Meter Sensors

Cảm biến lưu lượng cho DN300 ... DN6000 / nhiệt độ -30 ... 160°C thích hợp cho máy đo lưu lượng siêu âm PCE-TDS 100H

Kích thước ống thích hợp: 300mm ... 6000mm

Nhiệt độ trung bình: -30 ... 160°C

Kích thước: 91 x 52 x 44 mm

Từ tính

Chống nước: IP65

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment