Electrostatic Eliminator Calibration

Hiệu chuẩn thiết bị khử tĩnh điện (Ion), hieu chuan thiet bi khử tinh dien