RF-音響電圧計の校正

Hiệu chuẩn máy đo điện áp RF-âm tần, hieu chuan may do dien ap RF am tan