X線検査機の修理

Sửa chữa máy kiểm tra bằng X-Ray , sua chua may kiem tra bang X-RAY