EIGHT TLS-9N 6 각형 싱킹

Hãng sản xuất : EIGHT - Nhật Bản 

Mã đặt hàng : TLS-9N

Gồm 9 cỡ lục giác chữ L

Có kích thước từ 1.5 đến 10mm

Được bố trí trong vỉ nhựa, dạng đai gập 

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기