KTC B40-24 수동 드라이버 (3/4 인치, 60mm, 크기 24)

Xuất xứ: Nhật Bản
Model: B40-24
Đầu nối khẩu: 3/4 inch
Đầu khẩu cỡ: 24mm
Chiều dài: 50mm
Đầu khẩu loại 12 cạnh
  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기