PH 4.01 표준 솔루션, 250 ml 51350004

Giá trị pH 4.01

Chứng nhận METTLER TOLEDO

Độ chính xác Tiêu chuẩn (± 0.02 pH)

Loại bao bì chai

Kích thước bao bì 250 mL

pH

Mục đích hiệu chuẩn/thẩm định

Mã đặt hàng 51350004

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기