Rion NC-98C 노이즈 미터 용 AC 어댑터

Hãng sản xuất Rion
Model: NC-98C
Bảo hành: 12 tháng

Sử dụng cho máy đo độ ồn Rion NL-42, NL-52

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기