Máy hiện sóng tương tự PINTEK PS-350


Kiểu màn hình : CRT
Khu vực hiện thị : 8 x 10 div
Điện áp phóng : 2.1kV

1) Trục đứng

Độ chính xác : ±3 % ( X1 mode ). ± 5 % ( X5 mode ).

Độ nhạy : 5 mV / div to 5 V / div ( X1 mode ). 

1 mV / div to 1 V / div ( X5 mode )

Trở kháng đầu vào : 1 MΩ ± 2 %

Tần số phản hồi : 5 mV to 5 V / div ( CAL ):DC to 40 MHz (-3 dB). 1 mV / div : DC to 15 MHz (-3 dB).

Rise time : Dưới 8.8 nS

Điện áp vào max : 400V dc+ac peak.

2) Trục ngang

Độ nhạy : 1mv/div to 5v/div

Độ chính xác : Y-Axis: ±3%. X-Axis: ± 6%.

Tần số phản hồi : DC ~ 1Mhz

Dịch pha X-Y : ±3°

3) Quét

Tốc độ quét : 0.1 μs/div to 2S/div

Độ chính xác : ±3 %

4) Trigger

Nguồn : CH1, CH2, ALT, EXT, LINE

Trigger coupling : Auto or Norm

5) Tham số khác

Hiệu chuẩn điện áp : 1Khz, xung vuông, 2 Vpp

Kích thước : 324x132x398mm, 7.8kg

Nhiệt độ hoạt động : 0°C-35°C, 10-80% R.H.

Phụ kiện : Máy chính, Que đo, HDSD


Chi tiết

Download datasheet

PS-350

CRT Type:
Display Area :
Accelerating Voltage :

Phosphor :
Rectangular with integral graticule.
8 x 10 div ( 1 div = 1 cm)
2.1 kV
P31.

VERTICAL AMPLIFIERS ( CH 1 and CH 2 )

Accuracy : ± 3 % ( X1 mode ). ± 5 % ( X5 mode ).
Sensitivity : 5 mV / div to 5 V / div ( X1 mode ). 
1 mV / div to 1 V / div ( X5 mode ).
1-2-5 sequence, 10 step attenuator. 
Vernier control provides fully adjustable
attenuation between steps.
Input Resistance:
Input Capacitance:
 1 MΩ ± 2 %
25 pF ± 10 pF.
Frequency Response:   5 mV to 5 V / div ( CAL ):DC to 40 MHz (-3 dB). 1 mV / div : DC to 15 MHz (-3 dB).
Rise Time: Less then 8.8 nS
Operaing Modes: CH1: CH 1, single trace. CH2: CH 2, single trace. ALT: dual trace, alternating. CHOP: dual trace, chopped. ADD: algebraic sum of CH 1 + CH 2.
Polarity Reversal (Invert): CH 2 only.
Maximum Input Voltae: 400 V dc + ac peak.
HORIZONTAL AMPLIFIER ( Input through channel 1 input )
Sensitivity: 1mv/div to 5v/div
 Accuuacy: Y-Axis: ±3%. X-Axis: ± 6%.
Input Impedance: 1MΩ //25PF
Frequency Response: DC to 1 MHz typical ( -3 dB ).
Maximum Input Voltage: 400V dc+ac pack
X-Y Phase Difference: Approximately ±3° at 50 kHz.

SWEEP SYSTEM

Sweep Speed: 0.1 μs/div to 2S/div in 1-2-5 sequence, 23 steps. Vernier control porvides fully adjustable sweep time between steps.
Accuracy: + / -3 %.
Sweep Magnification: 10X, ±10%( 2S/DIV - 0.2 μS/DIV). extend sweep speed up to 10nS/DIV.
Sweep Display Mode: Main, Mix, Delay.
Hold Off Time: Continuously adjustable from NORM to 5 times normal

TRIGGERING

Trigger Coupling: AUTO ( free run ) or NORM
Trigger Source: CH1, CH2, ALT, EXT, LINE
Maximum External Trigger Voltage: 300 V dc + ac peak.
Trigger Coupling: AC : 30 Hz to 40 MHz. TV - H (AC): Used for triggering from horizontal sync pulses. TV - V : (DC) Used for triggering from vertical sync pulses.
Trigger Sensitivity:  Internal: 0.5 division ( 1 division with TV Coupling ). External: 500 mV.

OTHER SPECIFICATIONS

Calibrating Voltage: 1 kHz ( nominal ) Positive Square Wave, 2.0 V p-p ( ± 3% )
Trace Rotage: Electrical, front panel adjustable.
Power Requirements: Max. 6 Vrms ( open circuit ).
Dimensions: 324 x 132 x 398 mm ( 12.8 x 5.2 x 15.6" ).
Weight: Approximately 7.8 kg ( 17.2 1bs ).
Rated Range of Use 10°C-35°C, 10-80% R.H.
Limits of Operation: 0°C-50°C, 10-80% R.H
Storage Environment -30°C-70°C, 10-90% R.H.
C E STANDARD: E.M.C. Regulations-1992 ( E.C. Directive 89/336/EEC ) EN 50081-1 Emissions. EN 50082-1 Immunity. 
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch