Máy phát tín hiệu vector RF TEKTRONIX TSG4106A


Giải tần: 950 kHz đến 6.0 GHz
Độ phân giải tần số: 1 μHz
Tốc độ chuyển mạch: <8 ms
Giải công suất ra: 
+16.5 dBm to –110 dBm (<4 GHz)
+10 dBm to –110 dBm (4-6 GHz)
Bộ dao động VCXO M01 (Đã bao gồm) : 
+ Độ chính xác ban đầu hiệu chuẩn : <±0.5 ppm, ở 20 phút tăng nhiệt, ở 18 ºC ~ 28 ºC
+ Độ già hóa : <±3.0 ppm/year
Bộ dao động VCXO M00 (Mua thêm phụ kiện M00) : 
Độ chính xác ban đầu hiệu chuẩn : <±0.02 ppm, ở 20 phút tăng nhiệt, ở 18 ºC ~ 28 ºC
Độ già hóa : <±0.05 ppm/year
Kiểu điều chế Analog: AM, FM, ΦM, Pulse
Kiểu điều chế Vector: (ASK, FSK, PSK, QAM , CPM, VSB) đến 6Mhz (Mua thêm phụ kiện VM00)
Điều chế nguồn: Sine, ramp, saw, square, pulse, noise
Giao tiếp: Lan, RS232, USB, GPIB (Optional)
Cung cấp kèm theo: 1m  cáp RF (N-type to N-type)m, CD tài liệu, Dây nguồn

Chi tiết

 

Datasheet

Option

Options M00 or M01 must be specified at the time of instrument order.

M00 Instrument with oven-controlled crystal oscillator (OCXO)
M01 Instrument with voltage-controlled crystal oscillator (VCXO)
GPIB Adds GPIB interface
TSG4100A-RM1 Single rack mount kit (can be ordered separately)
TSG4100A-RM2 Dual rack mount kit (can be ordered separately)
TSG4100A-ATT 30 dB, 5 W RF attenuator up to 6 GHz
D1 A list of performance verification test results
Software options

To upgrade to vector/digital modulation capability and/or add more modulation options after initial purchase, order "TSG4100A-UP + VM xx” instead of “TSG410xA VMxx”.

VM00 Basic vector modulation package with internal 6 MHz modulation bandwidth
VM01  GSM modulation (requires Option VM00)
VM02  GSM EDGE modulation (requires Option VM00)
VM03 W-CDMA modulation (requires Option VM00)
VM04 APCO-25 modulation (requires Option VM00)
VM05 DECT modulation (requires Option VM00)
VM06 NADC modulation (requires Option VM00)
VM07 PDC modulation (requires Option VM00)
VM08 TETRA modulation (requires Option VM00)
VM10 Audio Clip (analog AM and FM)
EIQ External 200 MHz modulation bandwidth (requires Option VM00)
.................................................................................................................................................................

Specifications

All specifications apply to all models unless noted otherwise.

Frequency
BNC output, all models
DC to 62.5 MHz
N-type outputs
TSG4102A
950 kHz to 2.0 GHz
TSG4104A
950 kHz to 4.0 GHz
TSG4106A
950 kHz to 6.0 GHz
Frequency resolution
1 μHz at any frequency
Switching speed
<8 ms="" to="" within="" 1="" ppm="" dd="">
Frequency error
<(10–18 + time-base error) × fc
Frequency stability
1 × 10–11 (1 s Allan variance)
Front panel BNC output
Frequency range
DC to 62.5 MHz
Amplitude
1.00 VRMS to 0.001 VRMS (-47 dBm to +14.96 dBm)
Offset
±1.5 VDC
Offset resolution
5 mV
Maximum excursion
1.817 V (amplitude + offset)
Amplitude resolution
<1 dd="">
Amplitude accuracy
±0.7 dB
Harmonics, typical
<–40 dBc
Spurious, typical
<–65 dBc
Output coupling
DC, 50 Ω ±2%
Impedance
50 Ω
Reverse protection
±5 VDC
VSWR, typical
< 1.6 :1 
Front panel N-type output
Power output
TSG4102A
+16.5 dBm to –110 dBm
TSG4104A
+16.5 dBm to –110 dBm (<3 ghz="" dd="">
TSG4106A
+16.5 dBm to –110 dBm (<4 ghz="" p="">+10 dBm to –110 dBm (4-6 GHz)
Voltage output
TSG4102A
1.5 VRMS to 0.7VRMS
TSG4104A
1.5 VRMS to 0.7 μVRMS (<3 ghz="" dd="">
TSG4106A
1.5 VRMS to 0.7 μVRMS (<4 ghz="" dd="">
Amplitude resolution
0.01 dBm
Amplitude accuracy
CW, 50 Ω load (dB, typical)
CW, 18 °C to 28 °C >10 dBm 10 to -30 dBm -30 to -60 dBm -60 to -100 dBm <-100 dbm="" th="">
10 MHz to 0.1 GHz ±0.2  ±0.25  ±0.35  ±0.45  ±0.6 
0.1 GHz to 2 GHz ±0.15  ±0.15  ±0.25  ±0.35  ±0.6 
2 GHz to 4 GHz ±0.3  ±0.2  ±0.35  ±0.6  ±0.8 
4 GHz to 6 GHz NA ±0.3  ±0.4  ±0.75  ±1.25 
CW, 50 Ω load (dB, max)
Level range: +5 to -30 dBm (max) +5 to -30 dBm (typical)
Temperature: 18 °C to 28 °C 5 °C to 40 °C 5 °C to 40 °C
10 MHz to 0.1 GHz ±0.6  ±1.0  ±0.7 
0.1 GHz to 2 GHz ±0.6  ±1.0  ±0.6 
2 GHz to 4 GHz ±0.6  ±1.0  ±0.7 
4 GHz to 6 GHz ±1  ±1.5  ±0.9 
Impedance
50 Ω
Output coupling
AC, 50 Ω
VSWR, typical
<1.5 2="" mhz="" to="" 2="" ghz="" p=""><1.8 2="" ghz="" to="" 6="" ghz="" p="">
Reverse protection
30 VDC, +25 dBm
IQ modulation output level accuracy
Output amplitude is -5 dBm.
Temperature: 18 °C to 28 °C 5 °C to 40 °C
Fc: Typical (dB) Max (dB) Typical (dB)
<2 ghz="" td=""> ±0.1  ±0.4  ±0.4 
2 GHz to 4 GHz ±0.2  ±0.6  ±0.4 
4 GHz to 6 GHz ±0.4  ±0.8  ±0.7 
Spectral purity of the RF output
Subharmonics
None
Harmonics, maximum
Output level <0 dbm="" 1="" ghz="" cw="" signal="" dl="">
TSG4102A and TSG4104A
< -38 dBc
TSG4106A
< -30 dBc
Harmonics, typical (output level < 0 dBm)
< -35 dBc, CW , Fc < 2 GHz
Spurious (typical)
Output level -10 dBm, CW
< -68 dBc
>10 kHz from carrier in 950 kHz to 1 GHz
< -60 dBc
>10 kHz from carrier in 1 GHz to 2 GHz
< -55 dBc
>10 kHz from carrier in 2 GHz to 4 GHz
< -55 dBc
>10 kHz from carrier in 4 GHz to 6 GHz
Residual FM, typical
1 Hz rms (300 Hz to 3 kHz bandwidth)
Residual AM, typical
0.006 % rms (300 Hz to 3 kHz bandwidth)
SSB phase noise
Output level is +5 dBm at 18 °C to 28 °C.
Carrier Offset from carrier, typical (dBc/Hz)
1 kHz 10 kHz 20 kHz 1 MHz
1 GHz -102  -110  -113  -124 
2 GHz -96  -104  -107  -118 
3 GHz -93  -102  -105  -120 
6 GHz -87  -96  -99  -114 
SSB phase noise at 1 GHz carrier, maximum (output level +5 dBm, 5 ℃ to 40 ℃)
1 kHz offset
–95 dBc/Hz
10 kHz offset
–106 dBc/Hz
20 kHz offset
–107 dBc/Hz
1 MHz offset
–120 dBc/Hz
2 GHz offset
–118 dBc/Hz
>3 GHz offset
–120 dBc/Hz

 

Phase setting (front panel outputs)
Maximum phase step
±360º
Phase resolution
0.01º (DC to 100 MHz)

0.1º (100 MHz to 1 GHz)

1.0º (1 GHz to 6 GHz)

OCXO time-base (Option M00 or Option E1)
Oscillator type
Oven-controlled, 3rd OT, SC-cut crystal
Initial accuracy at calibration (20 minute warm-up, at 18 ºC to 28 ºC)
<±0.02 ppm
Temperature drift (0 ºC to 40 ºC)
<±0.003 ppm
Aging
<±0.05 ppm/year
VCXO time base (Option M01)
Initial accuracy at calibration (20 minute warm-up, at 18 ºC to 28 ºC)
<±0.5 ppm
Temperature drift (0 ºC to 40 ºC)
<±5.0 ppm
Aging
<±3.0 ppm/year
Time-base input
Frequency
10 MHz, ±2 ppm
Amplitude
0.5 VP-P to 4 VP-P (–2 dBm to +16 dBm)
Input impedance
50 Ω, AC coupled
Time-base output
Frequency
10 MHz, sine
Source
50 Ω, DC transformer coupled
Amplitude
>7.5 dBm
Internal modulation source
Waveforms
Sine, ramp, saw, square, pulse, noise
Sine THD
–74 dBc (typical at 20 kHz)
Ramp linearity
<0.05 1="" khz="" dd="">
Rate
TSG4102A and TSG4104A
1 μHz to 500 kHz: < 62.5 MHz CF

1 μHz to 50 kHz: ≥62.5 MHz

TSG4106A
1 μHz to 500 kHz: < 93.75 MHz CF

1 μHz to 50 kHz: ≥93.75 MHz

Rate resolution
1 μHz
Rate error
1:231 + time-base error
Noise function
White Gaussian noise (rms = dev / 5)
Noise bandwidth
1 μHz < ENBW < 50 kHz
Pulse generator period
1 μs to 10 s
Pulse generator width
100 ns to 9999.9999 ms
Pulse timing resolution
5 ns
Pulse noise function
Length 2N-1 PRBS 5 ≤ N ≤ 32, bit period 100 nS to 10 S
Analog modulation output
Connector type
BNC (rear panel)
Impedance
50 Ω
Function
AM, FM, ΦM, Pulse
Scale factor
±1 V for ± full deviation
Pulse/Blank
Low = 0 V

Hi = 3.3 V

External analog modulation input
Connector type
BNC (rear panel)
Impedance
100 kΩ
Function
AM, FM, ΦM, Pulse
Scale factor
±1 V for ± full deviation
Pulse/Blank
Low = 0 V

Hi = 3.3 V

Input coupling
DC or 4 Hz High-pass
Pulse Threshold
+1 VDC
Input Offset
< 500 μV
Amplitude modulation
Range
0 to 100% (decreases above +7 dBm)
Resolution
0.1%
Modulation source
Internal or external
Modulation distortion, typical
BNC output
<1 fc="" 62="" 5="" mhz="" fm="1" khz="" dd="">
N-type output
<3 fc=""> 62.5 MHz, fm = 1 kHz)
Modulation bandwidth (external)
>100 kHz
Frequency modulation
Minimum frequency deviation
0.01 Hz
Maximum frequency deviation
TSG4102A and TSG4104A
Smaller of fc and 64 MHz – fc. In 0 to 62.5 MHz
Frequency range Maximum deviation
62.5 MHz < fc ≤ 126.5625 MHz 1 MHz
126.5625 MHz < fc ≤253.1250 MHz 2 MHz
253.1250 MHz < fc ≤ 506.25 MHz 4 MHz
506.25 MHz < fc ≤ 1.0125 GHz 8 MHz
1.0125 GHz < fc ≤ 2.0 GHz 16 MHz
2.025 GHz < fc ≤ 4.0 GHz (TSG4104A) 32 MHz
TSG4106A
Smaller of fc and 96 MHz – fc. In 0 to 93.75 MHz
Frequency range Maximum deviation
93.75 MHz < fc ≤ 189.84375 MHz 1 MHz
189.84375 MHz < fc ≤ 379.6875 MHz 2 MHz
379.6875 MHz< fc ≤ 759.375 MHz 4 MHz
759.375 MHz < fc ≤ 1.51875 GHz 8 MHz
1.51875 GHz < fc ≤ 3.0375 GHz 16 MHz
3.0375 GHz < fc ≤ 6.0 GHz 32 MHz
Deviation resolution
0.1 Hz
Deviation accuracy, typical
TSG4102A and TSG4104A
< 0.1% of selected deviation + 5 Hz (fc < 62.5 MHz)

< 2% of selected deviation + 20 Hz (fc > 62.5 MHz)

TSG4106A
< 0.1% of selected deviation + 5 Hz (fc < 93.75 MHz)

< 2% of selected deviation + 20 Hz (fc > 93.75 MHz)

Modulation source
Internal or external
Modulation distortion, typical
< -60 dB (fc=100 MHz, fm=1 KHz, fd= 3 KHz)
External FM carrier offset, typical
< ±0.001 X FM deviation
Modulation bandwidth, typical
TSG4102A and TSG4104A
500 kHz (fc < 62.5 MHz)

100 kHz (fc > 62.5 MHz)

TSG4106A
500 kHz (fc < 93.75 MHz)

100 kHz (fc > 93.75 MHz)

Phase modulation
Deviation
0º to 360º
Deviation resolution, typical
0.01º (DC to 100 MHz)

0.1º (100 MHz to 1 GHz)

1º (1 GHz and above)

Deviation accuracy, typical
TSG4102A and TSG4104A
2% (fc < 62.5 MHz)

 

3% (fc > 62.5 MHz)

TSG4106A
2% (fc < 93.75 MHz)

3% (fc > 93.75 MHz)

Modulation source
Internal or external
Modulation distortion, typical
< -60 dB (fc = 100 MHz, fm =1 kHz, ΦD = 50º)
Modulation bandwidth, typical
TSG4102A and TSG4104A
500 kHz (fc < 62.5 MHz)

100 kHz (fc > 62.5 MHz)

TSG4106A
500 kHz (fc < 93.75 MHz)

100 kHz (fc > 93.75 MHz)

Pulse modulation
Pulse mode
Logic High turns RF output ON
On-Off ratio, typical
BNC output
> 70 dB
Type-N output
> 57 dB (fc < 1.0 GHz)

> 40 dB (1.0 GHz ≤ fc < 4.0 GHz)

> 35 dB (4.0 GHz ≤ fc < 6.0 GHz)

Pulse feed-through, typical
10% of carrier for 20 ns at turn on
Turn On-Off delay
60 ns
RF Rise-Fall time, typical
20 ns
Modulation source
Internal or external pulse
Interface connectors
USB
USB 2.0, host
Ethernet (LAN)
10/100 Base-T.TCP/IP and DHCP default
GPIB
IEEE488.2 
RS-232 
4800 to 115,200 baud, RTS/CTS flow
External I/Q modulation (Option EIQ)
Carrier frequency range
400 MHz to 2.0 GHz (TSG4102A)

400 MHz to 4.0 GHz (TSG4104A)

400 MHz to 6.0 GHz (TSG4106A)

I/Q inputs (rear panel)
50 Ω, ±0.5 V
I/Q full scale input
(I2 + Q2)1/2 = 0.5 V
Modulation bandwidth
max 400 MHz RF bandwidth
I or Q input offset
<500 v="" dd="">
Carrier suppression
> -45 dBc for fc ≤ 3 GHz

> -40 dBc for 3 GHz < fc ≤ 5 GHz

> -35 dBc for fc > 5 GHz

I and Q baseband modulation bandwidth (3 dB from fc)
> 200 MHz (fc < 2.5 GHz, RF BW >400 MHz)

> 150 MHz (fc > 2.5 GHz, RF BW >300 MHz)

Dual baseband generator (Option VM00)
Channels
2 (I and Q)
DAC data format
Dual 14-bit at 125 MS/s
Reconstruction filter
10 MHz, 3rd order Bessel LPF
Arbitrary symbol memory
Up to 16 Mbits
Symbol rate
1 Hz to 6 MHz (1 μHz resolution)
Symbol length
1 to 9 bits (maps to constellation)
Symbol mapping
Default or user-defined constellation
Symbol source (User-defined symbols, built-in PRBS generator, or settable pattern generator)
PRBS length
2n – 1 (5 < n < 32; 31 to about 4.3 × 109 symbols)
Pattern generator
16 bits
Digital filtering
Filter type
Raised Cosine, Root Raised Cosine, Gaussian, Rectangular, Linear, Sinc, linearized Gaussian, C4FM, customized FIR
Filter length
24 symbols
Noise impairments
Additive noise
White, Gaussian
Level
–70 dBc to –10 dBc
Basic vector modulation formats (Option VM00)
Formats by bit
Constellation 1-bit 2-bit 3-bit 4-bit 5-bit 6-bit 8-bit
ASK 2ASK 4ASK 8ASK 16ASK      
FSK BFSK 4FSK 8FSK 16FSK      
PSK BPSK QPSK 8PSK 16PSK      
QAM n/a 4QAM n/a 16QAM 32QAM 64QAM 256QAM
CPM BCPM 4CPM 8CPM 16CPM      
VSB n/a n/a 8VSB 16VSB      
Others
OQPSK, DQPSK, π/4DQPSK, 3π/8 8 PSK
Digital modulation applications (typical)
Digital modulation applications options
Option Application
VM01 GSM
VM02 GSM-EDGE
VM03 W-CDMA
VM04 APCO-25 Phase 1 
VM05 DECT
VM06 NADC
VM07 PDC
VM08 TETRA
VM10 Audio clip (analog AM and FM)

Option VM01 GSM, (GMSK, 270.833 kS/s, 935 MHz, 0 dBm), RMS EVM: 0.6%

Option VM02 GSM-EDGE, (3π/8 8PSK, 270.833 kS/s, 935 MHz, 0 dBm), RMS EVM: 0.30%

Option VM03 W-CDMA, (QPSK,3.840Mcps, 2.1425GHz, 0dBm), RMS EVM: 1.7%


Option VM03 W-CDMA (QPSK,3.840Mcps, 1.85 GHz, 0dBm), RMS EVM: 1.7%

Option VM04 APCO-25, (4FSK-C4FM, 4.8 kS/s,850 MHz, 0 dBm), Freq Err: 0.5%

Option VM05 DECT, (2FSK 1.152 Mbps,1.925 GHz, 0 dBm), RMS FSK Err: 1.5%

Option VM06 NADC, (π/4 DQPSK, 24.3 kS/s, 875 MHz, 0 dBm), RMS EVM: 0.3%

Option VM07 PDC, (π/4 DQPSK, 21 kS/s, 800 MHz, 0 dBm), RMS EVM: 0.6%

Option VM08 TETRA, (π/4 DQPSK,18 kS/s, 420 MHz, 0 dBm), RMS EVM: 0.7%

32QAM, (6 MS/s, 5.8 GHz, Root raised cosine filter, 0 dBm), RMS EVM: 1.6%

256QAM, (6 MS/s, 2.45 GHz, Root raised cosine filter, 0 dBm), RMS EVM: 1.1%

TSG4100A-ATT Option
Nominal impedance
50 Ω
Nominal attenuation
30 dB
Frequency range
DC to 6 GHz
Attenuation deviation
±0.75 dB (DC to 6 GHz)
Maximum VSWR
1.15 (DC to 4 GHz)

1.2 (4 GHz to 6 GHz)

Power rating
5 Watt average power up to 25 ˚C ambient temperature, linearly derated to 1 Watt at 125 ˚C ambient temperature.
Weight
0.052 kg
Operating temperature
-65 °C to 125 °C
Compliance
2011/65/EU (RoHS) compliant
Rear-panel markers
Type
Symbol Clock, Data Frame, TDMA, and user-defined
Amplitude
0.5 to 4 Vpp (–2 dBm to +16 dBm)
Output impedance
50 Ω, AC coupled
Physical characteristics
Dimensions
Height
114 mm (4.5 in)
Width
216 mm (8.5 in)
Depth
347 mm (13.7 in)
Weight
5.4 kg (12 lbs)
Operating characteristics
Temperature
Operating
+5 °C to +40 °C
Non-operating
-20 °C to +60 °C
Humidity
Operating Non-operating
5% to 95% relative humidity (%RH) at up to +30 °C 5% to 95% RH (Relative Humidity) at up to +30 °C
5% to 45% RH above +30 °C up to +40 °C, non-condensing 5% to 45% RH above +30 °C up to +40 °C, non-condensing
Altitude
Operating
Up to 3,000 m
Non-operating
Up to 12,000 m
Line power
<90 w="" 90="" to="" 264="" vac="" 47="" to="" 63="" hz="" with="" pfc="" dd="">
Vibration and shock
Random vibration
Operating Non-operating
0.27 GRMS, 5 500 Hz, 10 minutes per axis, 3 axes (30 minutes total for Option M01) 2.28 GRMS, 5 500 Hz, 10 minutes per axis, 3 axes (30 minutes total for Option M01)
0.22 GRMS, 5 500 Hz, 10 minutes per axis, 3 axes (30 minutes total for Options M00 or E1) 2.13 GRMS, 5 500 Hz, 10 minutes per axis, 3 axes (30 minutes total for Options M00 or E1)
Mechanical shock
Non-operating
Half-sine mechanical shocks, 50 g peak amplitude, 11 msec duration, 3 drops in each direction of each axis (18 total for Option M01)
Half-sine mechanical shocks, 30 g peak amplitude, 11 msec duration, 3 drops in each direction of each axis (18 total for Options M00 or E1)
Regulatory information
EC Declaration of Conformity - EMC
EMC Directive 2004/108/EC
EN 61326-1 
Radiated and Conducted emissions
Class A
Australia/New Zealand
Australia Radio Communications Act 1992 
Korea
KCC
Safety
Third Party Certification Standards
UL 61010; CSA C22.2 No. 61010-1 
EC Declaration of Conformity - Low Voltage
Low Voltage Directive 2006/95/EC; EN61010-1 
Safety Certification Compliance
Equipment type: Test and measuring
Safety class: Class 1 - grounded product
Pollution degree:
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch