Máy chẩn đoán bệnh viêm vú bò sữa Draminski

Máy chẩn đoán bệnh viêm vú cho bò sữa, bò nuôi, ngựa, gia súc
  • Tất cả
  • DRAMINSKI