Máy phát hiện thời kỳ động dục gia súc Draminski

Máy phát hiện thời kỳ động dục cho bò sữa, ngựa cái, cừu, dê, lợn
  • Tất cả
  • DRAMINSKI