Load cell、 力校准设备检定服务

Kiểm định thiết bị hiệu chuẩn lực, load cell, Kiem dinh thiet bi hieu chuan luc, load cell