For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

LI-COR 6800-09 土壤CO2通量室

Thể tích buồng đo: 4244.1 cm³

Thể tích IRGA (Anemometer Cảm biến khí CO2): 57 cm³

Diện tích đất: 317.8 cm² (49.3 in²)

Cảm biến nhiệt độ không khí:

Dải hoạt động: -20 đến 45 °C

Độ chính xác: ±0.5 °C trong khoảng từ 0 °C đến 70 °C

Trọng lượng: 4.06 kg.

Details


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会