Máy đo tốc độ gió EXTECH SDL350 kèm bộ ghi dữ liệu

expected string or bytes-like object