For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

**                               DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG** Phòng thí nghiệm chất lượng môi trường là phòng thí nghiệm có nhiệm vụ v

                               DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Phòng thí nghiệm chất lượng môi trường là phòng thí nghiệm có nhiệm vụ và chức năng: Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường; ngoài ra,  PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất .

Có thể phân chia PTN môi trường theo các lĩnh vực như:

- Kiểm tra chất lượng nước

- Kiểm tra chất lượng không khí

- Phân tích vi lượng và đất

- Quan trắc các chỉ tiêu môi trường..

Các thiết bị cần có trong phòng thí nghiệm môi trường bao gồm:

I/ Thiết bị đo không khí – môi trường xung quanh

 1. Máy đo ồn

 2. Máy đo ồn thường

 3. Máy đo độ rung máy công nghiệp

 4. Máy đo độ rung tích phân 3 chiều

 5. Máy đo độ ồn tích phân

 6. Máy giám sát đo bụi môi trường (đi kiểm tra hiện trường): Bụi trọng lương (TSP), bụi hô hấp, bụi kích cỡ (PM1.0,PM2.5,PM10.0)

 7. Máy lấu mẫu khí lưu lượng nhỏ (0,5-3 lít/phút: lấy mẫu khí hiện trường để phân tích chỉ tiêu khí độc tại phòng thí nghiệm)

 8. Máy lấy mẫu khí lưu lượng lớn (lấy mẫu khí bụi hiện trường về phân tích bụi (TSP,PM, Bụi, amiang…)

 9. Máy đo phóng xạ cầm tay

 10. Máy đo cường độ ánh sáng cầm tay

 11. Máy đo khí môi trường xung quanh

 12. Thiết bị đo khí thải ống khói

 13. Máy đo bụi và kích thước hạt bụi

 14. Thiết bị lấy mẫu bụi hiện trường

 15. Máy đo độ phóng xạ cầm tay đi hiện trường

 16. Máy định vị vệ tinh cầm tay

 17. Máy đo các thông số khí tượng cầm tay

 18. Máy đo tiểu khí hậu cầm tay đi hiện trường (đo các chỉ tiêu: tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất…)

 19. Máy phân tích khí thải tại nguồn (ống khói….). Dùng đi thanh tra tại hiện trường để xác định các chỉ tiêu khí độc cơ bản thải ra môi trường: CO,CO2, NO2,H2S

 20. Máy đo khí độc cầm tay

 21. Máy tính xách tay

 22. Máy quay camera kỹ thuật số

 23. Máy ảnh kỹ thuật số

II/ Thiết bị đo nước và đất

 1. Thiết bị đo mực nước (đo nhiệt độ và mực nước tĩnh của giếng khoan, có thêm chức năng lấy mẫu nước giếng khoan hay mực nước ngầm: dung tích lấy mẫu (500-1000ml)

 2. Bộ dụng cụ làm phân tích vi sinh

 3. Bộ dụng cụ lấy mẫu đất

 4. Máy nghiền ly tâm mẫu đất

 5. Máy tách ẩm đất

 6. Rây đo kích cơ hạt

 7. Bộ dụng cụ lấy mẫu nước (Dung tích lấy mẫu 2 lít – 4 lít – 6 lít – 8 lít)

 8. Bộ dụng cụ lấy mẫu trầm tích đáy

 9. Bộ lấy mẫu phù du

 10. Bộ phân tích vi sinh dã ngoại (đo tổng coliform và E.coli)

 11. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích

 12. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng loại dọc

 13. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng loại ngang

 14. Thiết bị phân tích BOD5 (chai BOD tiêu chuẩn, tủ ủ mẫu, máy sục khí …)

 15. Thiết bị phân tích các chỉ tiêu nguyên tố vi lượng trong nước (đi hiện trường): ~ 25 nguyên tố vi lượng

 16. Thiết bị phân tích COD (bếp đun phá mẫu, máy so mầu đồng bộ)

 17. Thiết bị phân tích hàm lượng dầu trong nước tự động

 18. Thiết bị phân tích một số chỉ tiêu đất

 19. Bộ thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (đo nhanh đi hiện trường): pH, DO, độ dẫn, độ muối, tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ đục, nhiệt độ nước

 20. Bộ thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay

 21. Máy  đo độ muối, độ dẫn, TDS cầm tay

 22. Máy cực phổ đo kim loại nặng tại hiện trường (máy chuyên biệt đo nhanh tại hiện trường một số chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng gồm 5 chỉ tiêu sau: As, Cd, Cu, Pb, Hg)

 23. Máy sắc ký khí xách tay đo môi trường (GC)

 24. Máy đo DO cầm tay

 25. Máy đo độ đục cầm tay

 26. Máy đo pH, OSP, To nước cầm tay

 27. Máy đo EC hiện trường

 28. Máy đo pH hiện trường

 29. Máy đo lưu tốc dòng chảy

 30. Máy đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) cầm tay

 31. Máy đo sâu hồi âm cầm tay

 32. Máy phát điện đi hiện trường (3KVA), phụ kiện

 33. Ô tô, thiết bị chuyên dụng đi lấy mẫu hiện trường

 34. Quần áo, kính, găng, ủng, áo phao đi hiện trường

 35. Thùng bảo quản mẫu

 36. Thuyền, xuồng chuyên dụng đi hiện trường

 37. Máy tính xách tay

 38. Máy quay camera kỹ thuật số

 39. Máy ảnh kỹ thuật số

III/ Thiết bị cho phòng phân tích môi trường

 1. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử - AAS (lò graphite)

 2. Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa Fourrier (FTIR)

 3. Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS ( NO2, NO3, NH3, PO4, SO4, Ca, Mg, Fe..)

 4. Máy quang phổ khả kiến đo nước VIS

 5. Máy sắc ký ion IC

 6. Máy sắc ký khí (GC/ECD) hoặc máy sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

 7. Máy sắc ký lỏng HPLC

 8. Bộ cất quay chân không

 9. Bộ chiết Soxhlet

 10. Bộ chưng cất đạm

 11. Hệ thống phá mẫu và chưng cất đạm theo phương pháp Kjeldahl

 12. Máy chuẩn độ điện thế

 13. Hệ thống quan trắc tổng các bon hữu cơ (thiết bị đo TOC)

 14. Bộ vô cơ hóa mẫu bằng nguyên lý vi sóng

 15. Bộ cất Cyanua

 16. Bộ cất phenol

 17. Bộ đếm khuẩn lạc

 18. Hệ thiết bị dụng cụ phân tích BOD ( bao gồm: tử ấm BOD, chai BOD, đầu đo BOD, bơm sục khí, hóa chất chuẩn và phụ kiện khác)

 19. Bộ kiểm tra COD (bao gồm bếp phá mẫu và máy đo chỉ số COD)

 20. Máy phân tích hàm lượng dầu trong nước

 21. Bộ phân tích tổng Coliform và EColi

 22. Bộ phân tích TSS ( bao gồm cả bộ lọc và  bơm chân không)

 23. Máy đo độ đục để bàn

 24. Máy đo DO để bàn (có đầu đo cho phân tích BOD5)

 25. Máy đo lưu lượng nước trong đường ống kín

 26. Máy đo pH để bàn

IV/ Thiết bị cơ bản, phụ trợ

 1. Tủ ấm

 2. Tủ ấm vi sinh

 3. Tủ bảo quản mẫu

 4. Tủ bảo quản mẫu 340L

 5. Tủ cấy vi sinh

 6. Tủ hút chân không

 7. Tủ hút phòng thí nghiệm chịu dung môi hữu cơ

 8. Tủ hút phòng thí nghiệm chịu hoá chất, axít

 9. Thiết bị lọc nước siêu sạch

 10. Tủ lạnh (sử dụng liên tục)

 11. Tủ lạnh sâu

 12. Tủ sấy loại to

 13. Tủ sấy phòng thí nghiệm

 14. Nồi hấp tiệt trùng

 15. Cân kỹ thuật

 16. Cân kỹ thuật 3 số lẻ

 17. Cân phân tích 5 số lẻ

 18. Kính hiển vi soi nổi

 19. Lò nung

 20. Máy bơm nước tăng áp

 21. Máy cất nước 1 lần

 22. Máy cất nước 2 lần

 23. Bể điều nhiệt

 24. Bể siêu âm

 25. Bếp điện phòng thí nghiệm

 26. Máy khuấy từ gia nhiệt

 27. Máy lắc đứng và ngang

 28. Máy lắc mẫu (kiểu Votex)

 29. Máy lắc ngang

 30. Máy ly tâm

 31. Máy nghiền mẫu

 32. Bơm chân không

 33. Bộ hóa chất cơ bán của phòng thí nghiệm

 34. Bộ dụng cụ, vật tư:

 35. Bộ micropipet

 36. Bộ dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm

 37. Chai thủy tinh lưu mẫu

 38. Dispensor

 39. Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh

 40. Giá để dụng cụ hoá chất, chai lọ phân tích

 41. Bình hút ẩm

 42. Hệ thống bàn tiêu chuẩn cho phòng thí nghiệm

 43. Kệ, giá đặt thiết bị trong phòng thí nghiệm

 44. Hệ thống báo cháy, báo khói

 45. Hệ thống xử lý khí thải chung cho các tủ hút

 46. Hệ thống xử lý nước thải sau khi phân tích

 47. Hộp đựng dụng cụ

 48. Máy điều hòa nhiệt độ

 49. Máy định vị vệ tinh GPS

 50. Máy hút ẩm

 51. Máy hút bụi

 52. Máy phát điện loại 80 KVA (chỉ sử dụng khi mất điện)

 53. Ổn áp (3-10 KVA) cho hoạt động cả trạm

 54. Quần, áo, kính găng, ủng bảo hộ phòng thí nghiệm

 55. Bộ sơ cứu hoá học

 56. Tủ kép, tủ gỗ phòng giám đốc

 57. Bộ máy tính đồng bộ


Nguồn: Sưu tầm

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会