For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

SRS FS710 分布放大器 (10 MHz ± 100 kHz)

Đầu vào:

Trở kháng: 50 Ω, ±1 %

Dải tuyến tính: ±2 V

Hư hại (DC): 5 VDC

Hư hại (1 µs): 100 V

Đầu ra:

Trở kháng: 50 Ω, ±1 %

Tải danh định: 50 Ω   

Hiệu suất (tải 50 Ω):

Độ khuếch đại (tải 50 Ω): ×1.00, ±2 %

Độ khuếch đại (tải high-Z): ×2.00, ±1 %

Băng thông (-3 dB): >100 MHz

Nhiễu tại 1 kHz: <15 nV/√Hz

Độ lệch:  <1 mV

Isolation (10 MHz):  >100 dB

Nhiễu pha (10 MHz, +7 dBm đầu vào):

Độ lệch (Hz): 1; 10; 100; 1k; 10k; 100k

Nhiễu (dBc/Hz): -138; -147; -152; -153; -153; -153

Thông số chung:

Nguồn: 10 W, 100/120/220/240 VAC, 50/60 Hz

Kích thước:

8.3" × 1.5" × 8.0" (WHL)

Input:

Frequency: 10 MHz ± 100 kHz

Type: Insulated BNC, transformer coupled

Level: 50 mVpp to 5 Vpp

VSWR: <1.2 at 10 MHz

Output:

Type: 7 local grounded BNCs

Level: 1 Vpp into 50 Ω, ±10 %

Output VSWR: <1.2 at 10 MHz

Distortion: <-25 dBc

General:

Power: 100/120/220/240 VAC, 3 W, 50/60 Hz

Dimensions: 7.75" × 2" × 7.5 " (WHL)

Weight: 3 lbs.

Details

Datasheet


Manual


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会