For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

花岗岩平板

Bàn map (hoặc bàn rà chuẩn) trong ngữ cảnh của công nghiệp và các phòng thí nghiệm là một thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, nhà xưởng công nghiệp, và các phòng thí nghiệm. Bàn này được ... Read morethiết kế để cung cấp một bề mặt phẳng và chính xác để thực hiện các công việc đo lường, kiểm tra và chuẩn đoán các thành phần hoặc sản phẩm.
注册收新闻 - 获得优惠活动的机会